Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar

Mubi Bilişim (“Mubi”) ile işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde Mubi tarafından sunulan hizmetlerden yararlanacak olan Kullanıcı arasında (bundan böyle birlikte Taraflar olarak anılacaktır) Tarafların elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek işbu Kullanıcı Sözleşmesi kurulmuş olacaktır.

Kullanıcı işbu Sözleşme’nin ticari sözleşme olduğunu bilmekte ve tacir sıfatıyla Sözleşme’yi değerlendirerek kabul eder.

Tanımlar

Mubi:
Mubi Bilişim
Mubi Mağaza Sistemi:
Elektronik Bilgilendirme Sistemi
Ekonomik Şartlar:
İşbu Sözleşme’nin ekonomik şartlarını içeren ayrılmaz parçasıdır.
Hizmet:
İnternet üzerinden Kullanıcılarına ve tüketicilere, ürünleri sınıflandırma yöntemiyle, anlaşmalı mağaza ve web sayfalarında satış amacıyla görüntülenmekte olan ürünler hakkında, ekonomik anlamda uygun fiyatlar hakkında bilgilenme fırsatı sunulması.
Kullanıcı:
İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen koşullar dahilinde Mubi tarafından sunulacak Hizmet’ten yararlanacak olan gerçek ve tüzel kişiler.
Sözleşme:
Bütün hükümleri ve ekleriyle birlikte işbu Kullanım Sözleşmesi’dir.
Web Sitesi:
www.mubireklam.com
Ziyaretçi:
www.mubireklam.com üzerinde işbu Sözleşme kapsamında gösterilecek olan Kullanıcılara ait elektronik mağazalara girerek seçim (tıklama) ve alışveriş yapan tüketicileri ifade eder.
 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

  1. Mubi, internette faal olan anlaşmalı mağaza ve web sayfalarında satış amacıyla görüntülenen ürünleri kategorilere ayırarak, ekonomik anlamda uygun fiyata yönelik Ziyaretçilere bilgi verme imkanı tanıyan “mubireklam.com” (Web Sitesi) altındaki internet adresinin (domain name) münhasır yasal hak sahibidir.
  2. Mubi, ticari faaliyetleri çerçevesinde, bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacak karşı tarafın ticaretini yaptığı ürünler için kendi web sayfası vasıtasıyla sunduğu bilgileri, aşağıda belirtilen madde ve önkoşullar altında, yukarıda bahsi geçen bilgilere göre maliki olduğu elektronik sayfasında yer vereceğini kabul etmektedir.
  3. Mubi tarafından sağlanan hizmetin, Kullanıcı’nın web sayfasından toplanacak ve aralarında seçim veya değişiklik yapılmayacak bilgilerin basit yayını olduğu hususunda anlaşma sağlanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen yayınlama, Mubi’nin sitesinin bahsi olunan bilgilerin aktarımı için hareket noktası oluşturmadığı, ancak Kullanıcı’nın ilgili web sitesine bağlantı oluşturarak erişim yöntemi yarattığı anlamda gerçekleştirilir.
  4. Kullanıcı, bilgilendirme sistemine (Ticketing) yapacağı düzeltme başvurusu vasıtasıyla ürünlerinin yayınlanmasında meydana gelen yanlışları bildirme hakkını saklı tutar. Mubi, düzeltme başvurusunun kaydından sonra ve bilgilendirmenin doğruluğunu denetlemesine müteakip, gerekli düzeltmeleri en az 3 (üç) iş günü içerisinde gerçekleştirecek ve Kullanıcı’ya düzeltmelerin tamamlandığına dair bilgi verecektir. Kullanıcı’nın düzeltme başvurusunun Mubi’nin kendi prosedürleriyle uyum sağlamaması halinde, başvuru reddedilecek ve Kullanıcı, başvurusunun kabul edilmeme nedenleri hakkında bilgilendirilecektir.
  5. Kullanıcı’nın Mubi’nin veritabanında bulunan bilgilerinin tam güncellenmesi otomatik olarak günde bir (1) kez 00:00-09:30 saatleri arasında gerçekleştirileceği üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Mubi, güncelleme saatinden sonra, Kullanıcı’nın, yaptığı değişikliklere dayanan içerik farklılıkları veya Kullanıcı’nın ekipmanının çalışmasında arızadan kaynaklanan içerik güncelleme zayıflıkları için hiçbir sorumluluk taşımaz.
  6. İşbu Sözlşeme ile Mubi tarafından sağlanacak Hizmetin ticari şartları işbu Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden “Ticari Şartlar” hükümleri ile düzenlenmiş olup Kullanıcı tarafından bu Sözleşme’nin onaylanması ile kabul edilmiştir.
   1. Kullanıcı, sistem vasıtasıyla Hızlı Fiyat Güncellemesi’ni aktif etme hakkına sahiptir. Bu durumda güncelleme, her gün saat 10:00 ile 22:00 saatleri arasında her iki saatte bir, tam güncelleme esnasında aktif görünen ürünlerin fiyatlarında gerçekleştirilecektir.
   2. Kullanıcı’nın, işbu sözleşmedeki şartları ihlali nedeniyle, Mubi tarafından web sayfasında görüntülenen ürünler ve firmalar listesinden daimi veya/ve geçici olarak çıkarılması durumunda ve ayrıca Mubi’nın onayını geri çekmesi durumunda bu hizmeti kullanmayacağı geri kalan döneme tekabül eden ve ödenmiş olan ücret tutarı kendisine iade edilmez.
   3. Mubi’nın ağ işletiminde, Kullanıcı’nın ekipmanının arızasında kaynaklanan ve sonuç olarak Mubi’nın web sitesinde bilgilerin doğru görüntülenmemesine neden olan işlev bozukluğu durumunda, Mubi’nın Ziyaretçilerin yanılma riskinin önüne geçmek için ve Kullanıcı’na yazılı bildirimine müteakip arıza Kullanıcı tarafından düzletilene kadar olan sürede sunulan hizmeti geçici kesintiye uğratma hakkı olduğu üzerinde anlaşılmaktadır. Bu durumda, Mubi, Kullanıcı’nın muhtemel tesadüfî veya sonuçsal hasarlarının karşılanmasında ve aynı zamanda Kullanıcı’nın kendi sorumluluk alanına dâhil olan nedenlerle sunulan hizmeti kullanmadığı zaman aralığı için yukarıda ödenen sözleşme bedelinin iadesinde hiçbir sorumluluk taşımaz.
  7. İşbu maddelerde ayrıntıları ile belirtildiği üzere, Mubi tarafından sağlanan Hizmetin,önceden belirlenmemiş süre için sunulması üzerinde anlaşılmakta olup, karşılığında Kullanıcı ilgili dönem için hesaplanan, http://magazalar.mubireklam.com/ web sitesinde ve Ekonomiş Şartlar bölümünde görünen, katılımla ilgili Ekonomik Şartlar Sözleşmesini oluşturan, tutarı yatırmakla yükümlüdür. Yukarıda belirtilen ücret, Mubi tarafından tek taraflı olarak, işbu Sözleşmenin imzalanmasını takiben yıllık olarak değişiklik yapılarak ve Kullanıcı’ya elektronik kabul başvurusu gönderilerek Mubi tarafından tek taraflı olarak güncellenebilir. Güncellemenin kabul edilmemesi otomatik olarak Mubi tarafından hizmetlerin askıya alınması anlamını taşımaktadır.
  8. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile vermiş olduğu onayını, Sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca, ilgili başvuru için sunacağı belge ile iptal etme hakkını saklı tutar ve Mubi bu başvurunun kendisine ulaşmasıyla vermekte olduğu hizmeti sonlandırır. Hizmetin sonlandırılmasına ilişkin yazılı bildirim Mubi’ye ulaşıncaya kadar geçen sürede sağlanan hizmetlere ilişkin Mubi işbu Sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edebilir.
 2. Hizmetin Durdurulması

  1. Kullanıcı, internette bulunan elektronik mağazasının web sayfasında gösterilen ürünlerin tamamının veya bir kısmının, aynı zamanda ticaretini yaptığı gösterilmekte olan ürünler hakkında sunulan bilgilerin, Mubi’nin (www.mubireklam.com) web sitesinden görüntülenen web sayfasında gösterimini onaylamakta ve kabul etmektedir. Paralel olarak, Kullanıcı tarafından beyan edilen adres ve sabit telefon bilgileri, tüketicilerin bilgilendirilebilmesi adına bahsi geçen web sitesinin özel web sayfasında gösterilecektir. Bu bilgilerin gösterilmesinin kabul edilmemesi veya yanlış bilgilerin sunulması işbu Sözleşmeye aykırılık teşkil eder ve Mubi tarafından ihtara gerek olmaksızın hizmetin derhal askıya alınması anlamına gelecektir.
  2. Madde 5,4’de sayılan hallerden herhangi birinin ihlalinin Mubi’nın bilgisine ulaşması durumunda, Kullanıcı’na sunulan hizmeti, kendisine mümkün olan her yolla ileteceği yazılı ihbarla geçici olarak, en az 24 saat kesinti süresi ile ve işbu Sözleşmenin şartlarına uyana kadar DERHAL durdurma hakkına haiz olduğu, işbu sözleşmenin şartlarına uymama veya/ve ihlalin tekrarlanması durumunda, Mubi’nin kendisi zarara uğramadan, Kullanıcı’yı yukarıdaki web sayfası vasıtasıyla görüntülenen ürünler ve firmalar listesinden daimi olarak çıkarma hakkını saklı tuttuğu açıkça kararlaştırılmıştır.
 3. Kullanıcı’nın Taahhüt ve Yükümlülükleri

  1. Mubi’nın, kendi diğer kullanıcılarının doğru bilgi edinmeleri ve ekonomik davranışlarının olumsuz etkilenmesi anlamında, tüketiciyi yanıltıcı, muhtemel yanlışlardan kaçınılması amacıyla, Kullanıcı tarafından sunulan bilginin gerçekliğini, denetleme hakkını saklı tuttuğu hususunda anlaşma sağlanmaktadır. Bu amaçla, Mubi, paralel olarak gerekli bilgilerin düzeltilmesi veya eklenmesine kadar Kullanıcı’nın ürünlerini geçici ve daimi şekilde gizleyerek, Kullanıcı’yı verdiği bilgi üzerinde düzeltmeler veya eklemeler yapması konusunda elektronik mesajlarla Kullanıcı’yı bilgilendirecek ve Kullanıcı derhal belirtilen düzenlemeleri yapacaktır.
  2. Mubi, Mubi Mağaza Sistemi’ni Kullanıcı’nın kullanımına sunmaktadır. (a) Kullanıcı’nın temel bilgilerinin özellikle adresi, irtibat telefon numarası, elektronik adresi, elektronik posta adresinin ve (b) Ziyaretçilerin (tüketicinin) ekonomik davranışlarını etkileyecek, özellikle Kullanıcı’nın ödeme şekilleri seçenekleri ile alakalı bilgilerde, ürünlerin gönderim masraflarında, Kullanıcı’nın taksitle satış yapma seçeneklerinde ve ayrıca ürün veya hizmetin nihai fiyatını etkileyebilecek herhangi bir başka ödemede değişiklik durumunda, Kullanıcı, Mubi Mağaza Sistemi’ne bağlanmak ve Mubi’nın yukarıdaki bilgileri yayınladığı özel web sayfasında gerekli düzeltmeleri yapmakla zorunludur.
  3. Kullanıcı’nın herhangi bir nedenle, yukarıda anılanlara istinaden Mubi Mağaza Sistemi’nde gerekli bilgi düzeltmelerini yapamaması durumunda Mubi, aynı zamanda Mubi’nın zorunlu değişiklikleri yerine getirmesi adına gerekli bilgileri sunarak, bilgilendirecektir. Ziyaretçileri (tüketicileri) yanıltmaktan kaçınmak adına, Kullanıcı, yukarıdaki değişikliklerin gerçekleştirilmesi adına, yukarıda belirtilenlere göre düzeltmesi gereken yeni bilgiler kendisine ulaştıkları andan itibaren en kısa zamanda ve her durumda 24 saat içerisinde Mubi Mağaza Sistemi’ne bağlanmakla veya Mubi’yı bilgilendirmekle yükümlüdür.
  4. Kullanıcı, daha önce bahsi geçen hizmetin kendisine sunulduğu süre boyunca aşağıda bahsedilenlerden uzak durmak ile yükümlü olduğunu onaylar ve kabul eder:
   • Görüntülediği ürünlerin özellikleri, stokta olma ve önerilen satış fiyatları ile ilgili olarak tüketicinin yanılmasına yol açabilecek herhangi bir işlem veya ihmal. Örnek olarak, Kullanıcı tarafından Mubi’ya web sayfası vasıtasıyla gösterilmek üzere kullanılmış ürün bilgilerinin, bad stock ürünlerin, stok durumları belli olmayan, tükenmiş veya/ve eskimiş ürünlerin gönderilmesi yasaktır.
   • İçerik ve şekil olarak ekonomik davranışının etkilenmesi anlamında tüketicinin yanılmasında tehlike yaratabilecek bilgilerin verilmesi.
   • Mubi tarafından sunulan hizmetin diğer kullanıcıların ticari faaliyetlerinde haksız rekabete neden olabilecek şartlar oluşturmaya muktedir uygulamalar.
   • Genel olarak sonucu ağda arıza veya işlevsizlik (örneğin toplu mesaj gönderme, spam vs.) yaratabilecek işlemlerin yürütülmesi ve ayrıca Mubi’nın kullanıcıları – üyelerini ilgilendiren kişisel bilgilerin toplanması ve derlenmesi.
   • Geçerli olduğu üzere 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik, elektronik ticaret ile ilgili ve bununla sınırlı olmaksızın geçerli mevzuatça yasaklanan herhangi bir işlem veya ihmal.
  5. Kullanıcı, satışa sunduğu ürünlerine ilişkin tüketicileri mevzuata uygun olacak şekilde açık, anlaşılır ve kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun bir şekilde bilgilendirme yapmalıdır.
  6. Kullanıcı kendisi tarafından sağlanan ve yayınlanan görsel, işitsel her türlü bilgilerin, içeriklerin, doğruluğu ve hukuka uygunluğunu taahhüt eder.
  7. Üçüncü kişiler tarafından Kullanıcının sağladığı hizmette erişim amacıyla paylaşılan her türlü bilginin güvenliği, saklanması, kullanılması gibi bu bilgilerin her türlü işlenmesiyle ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal veya kusurlarından dolayı meydana gelecek/gelebilecek zararlardan Kullanıcı tek başına sorumludur.
  8. Kullanıcı Web Sitesi'nin işleyişini manipüle edecek işlem ve eylemde bulunmayacağını taahhüt eder.
  9. Tüketiciler tarafından kanuni cayma hakkının kullanılması veya bu hakkın kullanımının Mubi tarafından kabul edilmemesi veya cayma hakkının içeriği konusunda mevzuata uygun olarak tüketicinin bilgilendirilmediği durumlarda üçüncü kişilerin zararlarından Kullanıcı tek başına sorumlu olacaktır. İşbu ihlal sebebiyle Mubi'nin herhangi bir zararının oluşması ya da Mubi'nin üçüncü kişilerin zararlarını tazmin etmek zorunda kalması durumunda Kullanıcı Mubi'nin bu zararlarını derhal tazmin edeceğini garanti eder.
  10. Kullanıcı, kendi web sayfası (elektronik mağazası) vasıtasıyla sunulan ürün veya hizmetler hususunda, Mubi kayıtlı kullanıcısı – üyesi üçüncü tarafça yapılan olumsuz veya/ve olumlu yorumların, Mubi’nın web sayfasında görüntülenebileceğini kayıtsız şartsız olarak kabul etmektedir.
   1. Muhtemel olumsuz yorumlar, Kullanıcı’nın içeriği hakkında 10 (on) gün öncesinde bilgi sahibi olması ön şartıyla Mubi’nin web sayfası vasıtasıyla görüntülenecektir. Kullanıcı, olumsuz yorumları, Mubi’nin web sayfasında bu yorumlarla birlikte muhtemel düşüncelerinin de yer alabilmesi adına yanıtlayabilir.
   2. Muhtemel olumsuz veya/ve olumlu yorumların ve Kullanıcı’nın bu yorumlar karşısında muhtemel yanıtlarının – düşüncelerinin yayınlanmasının olası olduğu ve Mubi’nın kendi münhasır takdir hakkının bulunduğu konusunda açıkça anlaşmaya varılmıştır.
   3. Mubi’nin, kendisine karşılık gelen web sitesine bağlantı (links) yaratılarak, Mubi’ye ait web sayfası kullanıcılarının – üyelerinin erişim hakkının olduğu ürünlerin sunulması ile alakalı Kullanıcı hakkında tekrarlanan şekilde olumsuz yorumlarla karşı karşıya kalması durumunda, taraflar Mubi’nin işbu Sözleşmeyi Kullanıcı’ya üzerinde anlaşılarak sunduğu hizmeti vermeyi inkar ederek ve yukarıdaki web sitesi vasıtasıyla görüntülenen listeden daimi olarak çıkarma yoluna giderek, kendisi zarara uğramadan ve tek taraflı olarak feshetme hakkını tanımakta ve kabul etmektedirler.
 4. Fesih

  1. Mubi, Kullanıcı’na yazılı fesih kararını uygun her yolla bildirerek işbu sözleşmeyi herhangi bir zamanda feshedebilir.
  2. Kullanıcı, Mubi’ye yazılı fesih kararını dilediği zaman bildirerek işbu sözleşmeyi feshedebilir. Fesih kararının sonuçları, fesih kararının Mubi’ye bildirim tarihini takip eden otuz (30) gün içerisinde ve fesihe kadar sözleşme yükümlülüklerinin tamamını karşılaması şartıyla gerçekleşir.
  3. Taraflardan herhangi biri, özellikle işbu sözleşmenin maddelerinin ihlali durumunda sözleşmeyi feshedebilir.
 5. Diğer Hükümler

  1. Mubi'nin yazılı onayı olmadan, işbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükler kısmen veya tamamen başkasına devredilemez.
  2. Mubi, mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Mubi’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve/veya hak sahibi kişilere açıklamaya yetkilidir.
  3. Mubi, marka ve fikri hakkı dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalinden kaynaklanan zarar ve sonuçlardan sorumlu değildir. Mubi’nin bu hakların ihlal edildiğini tespit etmesi halinde Kullanıcı’yı yukarıdaki web sayfası vasıtasıyla görüntülenen ürünler ve firmalar listesinden daimi olarak çıkarma hakkını saklı tuttuğu açıkça kararlaştırılmıştır.
  4. Kullanıcı ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilirse Kullanıcı’yı yukarıdaki web sayfası vasıtasıyla görüntülenen ürünler ve firmalar listesinden daimi olarak çıkarma hakkını saklı tuttuğu açıkça kararlaştırılmıştır.
  5. Kullanıcı ve Mubi arasında, ortaklık temsilcilik, işçi-işveren ilişkisi bulunmamakta olup, yalnızca işbu Sözleşmeden kaynaklanan hizmet alım satımına dayalı ilişki bulunmaktadır.
  6. Özellikle ulusal öncelik taşıyan, savaş ve genellikle Medeni Kanun’a göre, objektif olarak Mubi’nın ticari faaliyet alanının ve kontrolünün dışında kalan durumları içeren ve aciliyet teşkil eden mücbir sebeplerden kaynaklanan Mubi’nin sistemlerinde ve ağında işlev bozukluğu veya geçici arıza durumunda, Mubi’nin, Kullanıcı’nın bu nedenle uğrayabileceği herhangi bir muhtemel tesadüfî veya sonuçsal hasarın karşılanmasında hiçbir sorumluluk taşımayacağı üzerinde açıkca anlaşılmaktadır. Bahsi geçen durumda Mubi, yukarıdaki paragrafta anılan olayları meydana gelmesinden itibaren otuz(30) günlük süre zarfında Kullanıcı’ya bildirmek zorundadır. Yukarıdakiler bağlı olarak sunulan hizmette meydana gelen kesinti veya işlev bozukluğunun üç (3) ayı aşkın bir süre devam etmesi durumunda, Kullanıcı, dilediği takdirde, kendisine sunulan hizmetin sona erdirilmesini ve bu nedenle hizmetin kullanılmayacağı geri kalan zaman dilimine tekabül eden yatırılmış ücret tutarının iadesini talep etme hakkına sahiptir.
  7. İşbu Sözleşme, tarafların tam anlamıyla anlaşma sağladığını belgeler ve aralarındaki herhangi bir sözlü veya yazılı anlaşma yerine geçer. İşbu sözleşmenin maddelerindeki herhangi bir değişiklik sadece yazılı tanzim edilmesiyle geçerli olacaktır.
  8. Mubi tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek için kullanılan sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcının sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Mubi’nin, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
   1. Mubi’nin sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi ziyaret edenler, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Ziyaretçilerin Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
   2. Mubi, Site’de yer alan Kullanıcı bilgilerini, güvenlik, kendi yükümlülüğünü yerine getirme ve bazı istatistik değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
  9. Web Sitesi, yasa gereğince içerik sağlayıcı sıfatına sahip değildir. Sitede yer alan hiçbir bilgi ve ürün Mubi tarafından üretilmemiş ve ürün tanıtım içeriğine hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Sitede yer alan, stok, model, fiyat, gibi ürün bilgileri ve içerikleri ürünün satışa sunulduğu mağaza tarafından sunulmuş bilgilerdir. Bu nedenle Mubi aranan ve karşılaştırma yapılan ürünlerin bulunduğu web sitesi ve mağazalarının verdiği bilgilerin doğruluğunu, tüketici ve mevcut yasalara uygunluğunu araştırmaz ve garanti vermez.
  10. İşbu Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  11. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından kayıt işlemi için gerekli bilgilerin doldurularak elektronik onay verilmesi ve bu kaydın Mubi tarafından kabul edilmesi birlikte kurulmuş sayılır. Mubi, herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak Kullanıcı tarafından yapılan kaydın kabul edilmemesine karar verebilir.

-- Son güncelleme 07 Kasım 2017, 11:27